Ліцензування

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІЦЕНЗІЙНА  СПРАВА

 

щодо провадження  освітньої діяльності

 у сфері загальної середньої освіти

 

Комунальний  заклад  освіти «Криничанська середня загальноосвітня  школа І – ІІІ ступенів Солонянської районної  ради Дніпропетровської області»

 

 

 

 

 

 

з ліцензованим обсягом освітньої послуги 320 осіб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Кринички

2018

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«КРИНИЧАНСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ СОЛОНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

 

№ 16 від 21 лютого 2018 р.                                                        Голові Дніпропетровської

                                                                                обласної державної адміністрації

                                                                                                                РЕЗНІЧЕНКУ В.М.

 

ЗАЯВА
про отримання  ліцензії на провадження освітньої діяльності
у сфері загальної середньої освіти

 

Прошу провести ліцензування та видати ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (здобуття початкової освіти, базової середньої освіти, повної загальної середньої освіти) з ліцензованим обсягом 320 осіб без проходження процедури ліцензування відповідно до підпункту 6 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ «Про освіту»

Здобувач ліцензії Комунальний заклад освіти  «Криничанська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  Солонянської районної ради  Дніпропетровської області»                  

Керівник директор Шмигельський Андрій Степанович                              

Ідентифікаційний код 35637941

Організаційно-правова форма комунальна організація (установа, заклад)

Форма власності комунальна

Орган управління відділ освіти Солонянської райдержадміністрації                             

Місцезнаходження 52424 Дніпропетровська обл..,  Солонянський р-н,   с. Кринички,  вул. Зелена 18а               

Місце провадження освітньої діяльності 52424 Дніпропетровська обл..,  Солонянський р-н,   с. Кринички,  вул. Зелена 18а               

Телефон (05669)94-6-49, телефакс ----, адреса електронної пошти krinichkischool@gmail.com

Поточний рахунок  35419041025439 ГУ ДКСУ в Дніпропетровській області

З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати.

Відомості, зазначені в документах, поданих для проведення ліцензування,                                є достовірними.

Бажаний спосіб одержання документів  особисто.

 

Директор

 

 

_______

(підпис)

 

А.С.ШМИГЕЛЬСЬКИЙ     

М.П.

 

 

 

 

3.Інформаційна довідка

 про комунальний заклад «Криничанська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області»

 

Комунальний заклад «Криничанська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області» здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, затвердженого рішенням сесії Солонянської районної ради VI скликання від 29 грудня 2011 року № 5-14 -VI та відповідає вимогам чинного законодавства.

Форма власності – комунальна.

 

Ліцензійний обсяг прийому - 320 особи, фактична наповнюваність у навчальному закладі - 85 осіб.

 

Тип закладу – навчально-виховний комплекс

 

Мова навчання  - українська

 

Адреса КЗО «Криничанська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області»: 52424 Дніпропетровська обл..,  Солонянський р-н,   с. Кринички,  вул. Зелена 18а               

 

Структура  КЗО «Криничанська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області»:

  • початкова школа;
  • основна  школа,

 

яка працює у режимі 5-денного робочого тижня.

 

  Зарахування учнів до школи здійснюється на безконкурсній основі, на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють

 

4.                                                                                  ВІДОМОСТІ

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні

Адреса приміщення

Найме-нування власника майна

Площа (кв. метрів)

Наймену-вання та реквізити документа про право власності або кори-стування

Документ про право користування (договір оренди)

Інформація про наявність документів про відповідність

строк дії договору оренди
(з _____
по ____)

наявність державної реєстрації

наявність нотаріального посвідчення

санітарним нормам

вимогам правил пожежної безпеки

нормам з охорони праці

Дніпропетровська обл..,  Солонянський р-н, с.Кринички,

 вул.. Зелена 18а

  Солонянська районна рада Дніпропетровської області

976,60

 Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Серія АОО

№526543

-

-

-

Акт прийому готовності навчального закладу до нового 2017-2018 н.р. від 07.08.2017р.

Акт прийому готовності навчального закладу до нового 2017-2018 н.р. від 07.08.2017р.

Акт прийому готовності навчального закладу до нового 2017-2018 н.р. від 07.08.2017р.

                   

 

 

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість
приміщень (одиниць)

Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів)

Власні, в оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики

необхідно

фактично

необхідно

фактично

Навчальні кабінети і приміщення

 

 

 

 

 

Кабінет початкових класів №1

1

1

5,24

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет початкових класів №2

1

1

5,24

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет початкових класів №3

1

1

5,24

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет початкових класів №4

1

1

5,24

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет Української мови

1

1

3,15

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет Захисту Вітчизни

1

1

1,53

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет Інформатики

1

1

3,82

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет Біології та Хімії

1

1

12,29

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет Англійської мови

1

1

4,68

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет Української мови та літератури

1

1

7,08

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет Зарубіжної літератури

1

1

7,15

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет Математики

1

1

7,24

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет Історії та Географії

1

1

7,15

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет Фізики

1

1

7,88

3.4

в оперативному управлінні

Майстерня

1

1

1,03

87,40 м2

в оперативному управлінні

Інші приміщення

 

 

 

 

в оперативному управлінні

Спортивний зал

1

1

2,4

204,70 м2

в оперативному управлінні

Бібліотека

1

1

 

35,10 м2

в оперативному управлінні

Медичний кабінет

1

1

 

9,20 м2

в оперативному управлінні

Їдальня

1

1

1,71

145,60 м2

в оперативному управлінні

Роздягальня

1

1

0,2

17,50 м2

в оперативному управлінні

Піонерська кімната

1

1

 

8,50 м2

в оперативному управлінні

Методичний кабінет

1

1

 

19,80 м2

в оперативному управлінні

Кабінет директора

1

1

 

18,70 м2

в оперативному управлінні

Архів

1

1

 

10,60 м2

в оперативному управлінні

Санвузол

2

2

 

13,00 м2

в оперативному управлінні

 

3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчального обладнання

Необхідно (одиниць)

Фактично (одиниць)

Відсоток потреби

Кабінет початкових класів №1

Парта учнівська

8

8

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Дошка класна

1

1

0

Карниз металевий

3

3

0

Тумбочка

2

2

0

Поличка книжкова

1

1

0

Стінка учбова (5 шкаф)

1

1

0

Столик дитячий

1

1

0

Шафа для одягу дитяча

2

2

0

Стіл учнівський

1

1

0

Гардина

3

3

0

Годиник

1

1

0

Кабінет початкових класів №2

Стіл учнівський

1

1

0

Парта учнівська

12

12

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Дошка класна

1

1

0

Карниз металевий

3

3

0

Тумбочка

2

2

0

Поличка книжкова

2

2

0

Стінка учбова (5 шкаф)

1

1

0

Столик дитячий

2

2

0

Шафа для одягу дитяча

2

2

0

Гардина

3

3

0

Кабінет початкових класів №3

Стіл учнівський

10

10

0

Стілець учнівський

16

16

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Дошка класна

1

1

0

Карниз металевий

3

3

0

Тумбочка

3

3

0

Поличка книжкова

2

2

0

Шафа

1

1

0

Столик дитячий

1

1

0

Шафа для одягу дитяча

2

2

0

Гардина

3

3

0

Годиник

1

1

0

Кабінет початкових класів №4

Парта учнівська

3

3

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Карниз металевий

2

2

0

Тумбочка

1

1

0

Поличка книжкова

2

2

0

Гардина

2

2

0

Годиник

1

1

0

Кабінет Української мови

Стіл учнівський

6

6

0

Стілець учнівський

14

14

0

Стіл письмовий

2

2

0

Стілець м'який

1

1

0

Дошка класна

1

1

0

Тумбочка

2

2

0

Поличка книжкова

3

3

0

Кабінет Інформатики

Компьютер

5

5

0

Комплект серврний

1

1

0

Стіл учнівський

9

9

0

Стілець учнівський

14

14

0

Стіл письмовий

2

2

0

Стілець м'який

2

2

0

Шафа книжкова

2

2

0

Вогнегасник

1

1

0

Карниз металевий

2

2

0

Гардина

2

2

0

Кабінет Біології та Хімії

Стіл учнівський

14

14

0

Стілець учнівський

19

19

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Дошка класна

1

1

0

Шафа книжкова

10

10

0

Тумбочка

2

2

0

Стіл демонстраційний

1

1

0

Штори

8

8

0

Карниз металевий

5

5

0

Екран

1

1

0

Мікроскоп

4

4

0

Розвиток вужа

2

2

0

Внутр.будова птаха

2

2

0

Будова квітки

3

3

0

Садові шкідники

1

1

0

Торс людини

1

1

0

Годиник

1

1

0

Кабінет Англійської мови

Стіл учнівський

6

6

0

Стілець учнівський

14

14

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Дошка класна

1

1

0

Шафа книжкова

4

4

0

Карниз металевий

2

2

0

Гардина

2

2

0

Люстра

2

2

0

Кабінет Української мови та літератури

Стіл учнівський

10

10

0

Стілець учнівський

22

22

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Дошка класна

1

1

0

Стінка учбова (5 шкаф)

1

1

0

Карниз пластмасовий

3

3

0

Штори

6

6

0

Кабінет Зарубіжної літератури

Стіл учнівський

10

10

0

Стілець учнівський

18

18

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Дошка класна

1

1

0

Тумбочка

2

2

0

Карниз металевий

3

3

0

Гардина

3

3

0

Вішалка металева

1

1

0

Годиник

1

1

0

Кабінет математики

Стіл учнівський

12

12

0

Стілець учнівський

18

18

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Дошка класна

1

1

0

Шафа книжкова

2

2

0

Поличка книжкова

3

3

0

Штори

6

6

0

Карниз металевий

3

3

0

Гардина

3

3

0

Годиник

1

1

0

Кабінет Історії та Географії

Стіл учнівський

11

11

0

Стілець учнівський

16

16

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Дошка класна

1

1

0

Шафа книжкова

3

3

0

Поличка книжкова

1

1

0

Тумбочка

2

2

0

Карниз металевий

3

3

0

Гардина

3

3

0

Годиник

1

1

0

Вішалка металева

1

1

0

Кабінет Фізики

Стіл учнівський

8

8

0

Стілець учнівський

13

13

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Дошка класна

1

1

0

Шафа книжкова

3

3

0

Карниз металевий

3

3

0

Стіл демонстраційний

1

1

0

Гардина

3

3

0

Вольтметр

5

5

0

Амперметр

5

5

0

Машина Атвуда

2

2

0

Гальванометр

1

1

0

Камертон

1

1

0

Реостат

3

3

0

Барометр

1

1

0

Метроном

1

1

0

Спортивний зал

Скамейка гімнастична

4

4

0

Козел гімнастичний

1

1

0

Стінка шведська (5шт)

1

1

0

Тренажер силовий

1

1

0

Мати гімнастичні

3

3

0

Ворота гандбольні

2

2

0

Велотренажер

1

1

0

Баскетбольні кільця

2

2

0

Місток

1

1

0

Тренажер бігова доріжка

1

1

0

Тренажер силовий багатофункц.

1

1

0

Майстерня

Стіл учнівський

2

2

0

Стілець учнівський

13

13

0

Стіл письмовий

 

1

1

0

Стілець м'який

 

1

1

0

Дошка класна

 

1

1

0

Шафа книжкова

 

2

2

0

Поличка книжкова

1

1

0

Шафа

1

1

0

Верстати столярні

7

7

0

Тиски слюсарні

5

5

0

Токарний верстат

1

1

0

Свердлильний верстат

1

1

0

Фугувальний верстат

1

1

0

Муфільна піч

1

1

0

Вогнегасник

1

1

0

Молоток

2

2

0

Шафа для інструментів

1

1

0

Ножовка

7

7

0

Єлектронаждак

1

1

0

Спортивний майданчик

Нестандартне спортивне обладнання

1

1

0

Директор школи                  А.С. Шмигельський

 

5.ВІДОМОСТІ

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні

Адреса приміщення

Найме-нування власника майна

Площа (кв. метрів)

Наймену-вання та реквізити документа про право власності або кори-стування

Документ про право користування (договір оренди)

Інформація про наявність документів про відповідність

строк дії договору оренди
(з _____
по ____)

наявність державної реєстрації

наявність нотаріального посвідчення

санітарним нормам

вимогам правил пожежної безпеки

нормам з охорони праці

Дніпропетровська обл..,  Солонянський р-н, с.Кринички,

 вул.. Зелена 18а

  Солонянська районна рада Дніпропетровської області

976,60

 Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Серія АОО

№526543

-

-

-

Акт прийому готовності навчального закладу до нового 2017-2018 н.р. від 07.08.2017р.

Акт прийому готовності навчального закладу до нового 2017-2018 н.р. від 07.08.2017р.

Акт прийому готовності навчального закладу до нового 2017-2018 н.р. від 07.08.2017р.

                   

 

 

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість
приміщень (одиниць)

Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів)

Власні, в оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики

необхідно

фактично

необхідно

фактично

Навчальні кабінети і приміщення

 

 

 

 

 

Кабінет початкових класів №1

1

1

5,24

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет початкових класів №2

1

1

5,24

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет початкових класів №3

1

1

5,24

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет початкових класів №4

1

1

5,24

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет Української мови

1

1

3,15

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет Захисту Вітчизни

1

1

1,53

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет Інформатики

1

1

3,82

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет Біології та Хімії

1

1

12,29

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет Англійської мови

1

1

4,68

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет Української мови та літератури

1

1

7,08

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет Зарубіжної літератури

1

1

7,15

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет Математики

1

1

7,24

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет Історії та Географії

1

1

7,15

3.4

в оперативному управлінні

Кабінет Фізики

1

1

7,88

3.4

в оперативному управлінні

Майстерня

1

1

1,03

87,40 м2

в оперативному управлінні

Інші приміщення

 

 

 

 

в оперативному управлінні

Спортивний зал

1

1

2,4

204,70 м2

в оперативному управлінні

Бібліотека

1

1

 

35,10 м2

в оперативному управлінні

Медичний кабінет

1

1

 

9,20 м2

в оперативному управлінні

Їдальня

1

1

1,71

145,60 м2

в оперативному управлінні

Роздягальня

1

1

0,2

17,50 м2

в оперативному управлінні

Піонерська кімната

1

1

 

8,50 м2

в оперативному управлінні

Методичний кабінет

1

1

 

19,80 м2

в оперативному управлінні

Кабінет директора

1

1

 

18,70 м2

в оперативному управлінні

Архів

1

1

 

10,60 м2

в оперативному управлінні

Санвузол

2

2

 

13,00 м2

в оперативному управлінні

 

3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчального обладнання

Необхідно (одиниць)

Фактично (одиниць)

Відсоток потреби

Кабінет початкових класів №1

Парта учнівська

8

8

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Дошка класна

1

1

0

Карниз металевий

3

3

0

Тумбочка

2

2

0

Поличка книжкова

1

1

0

Стінка учбова (5 шкаф)

1

1

0

Столик дитячий

1

1

0

Шафа для одягу дитяча

2

2

0

Стіл учнівський

1

1

0

Гардина

3

3

0

Годиник

1

1

0

Кабінет початкових класів №2

Стіл учнівський

1

1

0

Парта учнівська

12

12

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Дошка класна

1

1

0

Карниз металевий

3

3

0

Тумбочка

2

2

0

Поличка книжкова

2

2

0

Стінка учбова (5 шкаф)

1

1

0

Столик дитячий

2

2

0

Шафа для одягу дитяча

2

2

0

Гардина

3

3

0

Кабінет початкових класів №3

Стіл учнівський

10

10

0

Стілець учнівський

16

16

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Дошка класна

1

1

0

Карниз металевий

3

3

0

Тумбочка

3

3

0

Поличка книжкова

2

2

0

Шафа

1

1

0

Столик дитячий

1

1

0

Шафа для одягу дитяча

2

2

0

Гардина

3

3

0

Годиник

1

1

0

Кабінет початкових класів №4

Парта учнівська

3

3

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Карниз металевий

2

2

0

Тумбочка

1

1

0

Поличка книжкова

2

2

0

Гардина

2

2

0

Годиник

1

1

0

Кабінет Української мови

Стіл учнівський

6

6

0

Стілець учнівський

14

14

0

Стіл письмовий

2

2

0

Стілець м'який

1

1

0

Дошка класна

1

1

0

Тумбочка

2

2

0

Поличка книжкова

3

3

0

Кабінет Інформатики

Компьютер

5

5

0

Комплект серврний

1

1

0

Стіл учнівський

9

9

0

Стілець учнівський

14

14

0

Стіл письмовий

2

2

0

Стілець м'який

2

2

0

Шафа книжкова

2

2

0

Вогнегасник

1

1

0

Карниз металевий

2

2

0

Гардина

2

2

0

Кабінет Біології та Хімії

Стіл учнівський

14

14

0

Стілець учнівський

19

19

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Дошка класна

1

1

0

Шафа книжкова

10

10

0

Тумбочка

2

2

0

Стіл демонстраційний

1

1

0

Штори

8

8

0

Карниз металевий

5

5

0

Екран

1

1

0

Мікроскоп

4

4

0

Розвиток вужа

2

2

0

Внутр.будова птаха

2

2

0

Будова квітки

3

3

0

Садові шкідники

1

1

0

Торс людини

1

1

0

Годиник

1

1

0

Кабінет Англійської мови

Стіл учнівський

6

6

0

Стілець учнівський

14

14

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Дошка класна

1

1

0

Шафа книжкова

4

4

0

Карниз металевий

2

2

0

Гардина

2

2

0

Люстра

2

2

0

Кабінет Української мови та літератури

Стіл учнівський

10

10

0

Стілець учнівський

22

22

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Дошка класна

1

1

0

Стінка учбова (5 шкаф)

1

1

0

Карниз пластмасовий

3

3

0

Штори

6

6

0

Кабінет Зарубіжної літератури

Стіл учнівський

10

10

0

Стілець учнівський

18

18

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Дошка класна

1

1

0

Тумбочка

2

2

0

Карниз металевий

3

3

0

Гардина

3

3

0

Вішалка металева

1

1

0

Годиник

1

1

0

Кабінет математики

Стіл учнівський

12

12

0

Стілець учнівський

18

18

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Дошка класна

1

1

0

Шафа книжкова

2

2

0

Поличка книжкова

3

3

0

Штори

6

6

0

Карниз металевий

3

3

0

Гардина

3

3

0

Годиник

1

1

0

Кабінет Історії та Географії

Стіл учнівський

11

11

0

Стілець учнівський

16

16

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Дошка класна

1

1

0

Шафа книжкова

3

3

0

Поличка книжкова

1

1

0

Тумбочка

2

2

0

Карниз металевий

3

3

0

Гардина

3

3

0

Годиник

1

1

0

Вішалка металева

1

1

0

Кабінет Фізики

Стіл учнівський

8

8

0

Стілець учнівський

13

13

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Дошка класна

1

1

0

Шафа книжкова

3

3

0

Карниз металевий

3

3

0

Стіл демонстраційний

1

1

0

Гардина

3

3

0

Вольтметр

5

5

0

Амперметр

5

5

0

Машина Атвуда

2

2

0

Гальванометр

1

1

0

Камертон

1

1

0

Реостат

3

3

0

Барометр

1

1

0

Метроном

1

1

0

Спортивний зал

Скамейка гімнастична

4

4

0

Козел гімнастичний

1

1

0

Стінка шведська (5шт)

1

1

0

Тренажер силовий

1

1

0

Мати гімнастичні

3

3

0

Ворота гандбольні

2

2

0

Велотренажер

1

1

0

Баскетбольні кільця

2

2

0

Місток

1

1

0

Тренажер бігова доріжка

1

1

0

Тренажер силовий багатофункц.

1

1

0

Майстерня

Стіл учнівський

2

2

0

Стілець учнівський

13

13

0

Стіл письмовий

 

1

1

0

Стілець м'який

 

1

1

0

Дошка класна

 

1

1

0

Шафа книжкова

 

2

2

0

Поличка книжкова

1

1

0

Шафа

1

1

0

Верстати столярні

7

7

0

Тиски слюсарні

5

5

0

Токарний верстат

1

1

0

Свердлильний верстат

1

1

0

Фугувальний верстат

1

1

0

Муфільна піч

1

1

0

Вогнегасник

1

1

0

Молоток

2

2

0

Шафа для інструментів

1

1

0

Ножовка

7

7

0

Єлектронаждак

1

1

0

Спортивний майданчик

Нестандартне спортивне обладнання

1

1

0

Директор школи                  А.С. Шмигельський

 

 

5.ВІДОМОСТІ

про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

 

1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення

Найменування навчальних програм

Навчальних дисциплін

Наявність

Так/ні

Ким

затверджено

Рік

Затвердження

 Початкова школа

Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою:

«Українська мова», «Літературне читання»,

«Математика», «Природознавство»,

«Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання»,

«Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво»,

«Фізична культура», «Основи здоров’я»

  

  

 

 Так

Міністерство освіти і науки України

 наказ від 05.08.2016 № 948

 

 

 2016

 

 

 Початкова школа

Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою:

«Українська мова», «Літературне читання»,

«Російська мова», «Літературне читання»,

 

 «Математика», «Природознавство»,

«Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання»,

«Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво»,

«Фізична культура», «Основи здоров’я»

 

 Так

 

 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

наказ від 12.09.2011 № 105

 

 

 2011

 

 

 Так

 

 Міністерство освіти і науки України

наказ від 05.08.2016 № 948

 

 

 2016

 

 

 

Перелік навчальних програм рекомендованих Міністерством освіти і науки України

для використання в основній і старшій школі з навчанням українською мовою

 

 

 Українська мова

Українська мова. 5-9 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

 

 Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

 

 

 2017

 

 Українська література

Українська література. 5-9 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

 

 Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

 

 

 2017

 

Українська мова

Українська мова. 10-11 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту. Академічний рівень

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 28.10.2010 №1021

2010

 

Українська література

Українська література. 10-11 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 14.07.2016 №826

2016

Іноземна мова (англійська)

Іноземна мова. 5-9 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Іноземна мова (англійська)

Іноземна мова. 10-11 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 14.07.2016 №826

2016

 

Мова національної меншини

Мова національної меншини. 5-9 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Зарубіжна література

Зарубіжна література. 5-9 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Зарубіжна література

Зарубіжна література. 10-11 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 14.07.2016 №826

2016

 

Історія України

Історія України. 5-9 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Історія України

Історія України. 10-11 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Профільний рівень

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 14.07.2016 №826

2016

 

Всесвітня історія

Всесвітня історія. 5-9 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Всесвітня історія

Всесвітня історія. 10-11 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Профільний рівень

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 14.07.2016 №826

2016

 

Основи правознавства

Основи правознавства.9 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Правознавство

Правознавство. 10-11 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Профільний рівень

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 14.07.2016 №826

2016

 

Економіка

Економіка. 10-11 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 28.10.2010 №1021

2010

 

Людина і світ

Людина і світ. 10-11 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 14.07.2016 №826

2016

 

Музичне мистецтво

Музичне мистецтво. 5-9 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Образотворче мистецтво

Образотворче мистецтво. 5-9 класи. (5-7 класи)

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Мистецтво

Мистецтво. 8 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Художня культура

Художня культура. 10-11 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 28.10.2010 №1021

2010

 

Математика

Математика. 5-9 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Математика

Математика. 5-9 класи (5, 9 клас)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

за науково-педагогічним проектом «Росток»

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 06.08.2014 №905

2014

 

Математика

Математика. 10-11 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 14.07.2016 №826

2016

 

Природознавство

Природознавство. 5 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Астрономія

Астрономія. 10-11 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 28.10.2010 №1021

2010

 

Фізика

Фізика. 7-9 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Фізика

Фізика. 10-11 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 28.10.2010 №1021

2010

 

Біологія

Біологія. 6-9 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Біологія

Біологія. 10-11 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 28.10.2010 №1021

2010

 

Географія

Географія. 6-9 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Географія

Географія. 10-11 класи (10 клас)

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 14.07.2016 №826, наказ від 28.10.2010 №102

2016

2010

 

Хімія

Хімія. 7-9 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Хімія

Хімія. 10-11 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 14.07.2016 №826

2016

 

Психологія

Психологія. 10-11 класи (11 класи)

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

лист ПТЗО від 15.05.2013 №141/12-Г-165

2013

 

Екологія

Екологія. 10-11 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 28.10.2010 №1021

2010

 

Трудове навчання

Трудове навчання. 5-9 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

Інформатика

Інформатика. 5-9 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Інформатика

Інформатика. 10-11 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 14.07.2016 №826

2016

 

Основи здоров'я

Основи здоров'я. 5-9 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Фізична культура

Фізична культура. 5-9 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Фізична культура

Фізична культура. 10-11 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 28.10.2010 №1021

2010

 

Захист Вітчизни

Захист Вітчизни. 10-11 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 27.08.2010 №834 (зі змінами внесеними наказом від 29.05.2014 №657

2010

 

Перелік навчальних програм рекомендованих Міністерством освіти і науки України

для використання в основній і старшій школі з навчанням мовою національної меншини

Українська мова

Українська мова. 5-9 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Українська література

Українська література. 5-9 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Українська мова

Українська мова. 10-11 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту. Академічний рівень

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 28.10.2010 №1021

2010

 

Українська література

Українська література. 10-11 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 14.07.2016 №826

2016

 

Мова національної меншини

Мова національної меншини. 5-9 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Російська мова

Російська мова. 10-11класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Профільний рівень

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 14.07.2016 №826

2016

 

Іноземна мова (англійська)

Іноземна мова. 5-9 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Іноземна мова (англійська)

Іноземна мова. 10-11 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 14.07.2016 №826

2016

 

Іноземна мова (німецька)

Іноземна мова. 5-9 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Історія України

Історія України. 5-9 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Історія України

Історія України. 10-11 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 14.07.2016 №826

2016

 

Всесвітня історія

Всесвітня історія. 5-9 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Всесвітня історія

Всесвітня історія. 10-11 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 14.07.2016 №826

2016

 

Основи правознавства

Основи правознавства. 9 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 28.10.2010 №1021

2010

 

Правознавство

Правознавство. 10-11 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 14.07.2016 №826

2016

 

Економіка

Економіка. 10-11 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 28.10.2010 №1021

2010

 

Людина і світ

Людина і світ. 10-11 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 14.07.2016 №826

2016

 

Художня культура

Художня культура. 10-11 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 28.10.2010 №1021

2010

 

Музичне мистецтво

Музичне мистецтво. 5-9 класи. (5-8 класи).

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Образотворче мистецтво

Образотворче мистецтво. 5-9 класи. (5-7 класи)

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Мистецтво

Мистецтво. 8 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Математика

Математика. 5-9 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Математика

Математика. 8 клас.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

за науково-педагогічним проектом «Росток»

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 06.08.2014 №905

2014

 

Математика

Математика. 10-11 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 14.07.2016 №826

2016

 

Природознавство

Природознавство. 5 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Астрономія

Астрономія. 10-11 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 28.10.2010 №1021

2010

 

Фізика

Фізика. 7-9 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Фізика

Фізика. 10-11 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 28.10.2010 №1021

2010

 

Біологія

Біологія. 6-9 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Біологія

Біологія. 10-11 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 28.10.2010 №1021

2010

 

Географія

Географія. 6-9 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Хімія

Хімія. 7-9 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Хімія

Хімія. 10-11 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 14.07.2016 №826

2016

 

Екологія

Екологія. 10-11 класи.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 28.10.2010 №1021

2010

 

Трудове навчання

Трудове навчання. 5-9 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладі

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Інформатика

Інформатика. 5-9 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Інформатика

Інформатика. 10-11 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 14.07.2016 №826

2016

 

Основи здоров'я

Основи здоров'я. 5-9 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Фізична культура

Фізична культура. 5-9 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 07.06.2017 №804

2017

 

Фізична культура

Фізична культура. 10-11 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 28.10.2010 №1021

2010

 

Захист Вітчизни

Захист Вітчизни. 10-11 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту

Так

Міністерство освіти і науки України

наказ від 27.08.2010 №834 (зі змінами внесеними наказом від 29.05.2014 №657

2010

 

             

 

 

 

 

 

2. Відомості про інформаційне забезпечення

 

Найменування виду інформаційного

забезпечення

Наявність

Так/ні

Площа

(кв.метрів )

Кількість

місць

Обсяг

Бібліотечного

Фонду

1

Бібліотека:

 

 

 

 

- зал для видачі літератури

 

- читальний зал

 

           

Так

зона

зона

47,1

-

 

8

7401

2

Книгосховище

так

8

-

Підручники

1-4 класи : 638 примірників

5-9 класи : 1281 примірників

10-11класи : 381 примірників

 

Художня література:  6081 примірників

Довідники: 945 примірників

Перекладні словники: 33 примірники

Методична література: 342 примірники

3

Електронна бібліотека

так

-

-

-

4

Інтернет

ні

-

-

-

5

Інше

-

-

-

-

 

 

 

 

 

3. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України

 

Клас

Найменування

навчальної

дисципліни

Автор

підручника

(навчального

посібника)

Найменування

підручника

(навчального посібника)

Найменування

видавництва,

рік видання

 

Кількість

примірників

необх

факт.

Для класів з українською мовою навчання

1

Буквар

Вашуленко М.С.

Буквар: підручник для 1класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою .

Електронна версія додається

К.: Видавничий дім «Освіта», 2012

6

12

1

Математика

Богданович Н.В.

Математика: Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

К.: Ґенеза,2012

6

13

1

Природознавство

Грущинська І.

Природознавство: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

К.: Видавничий дім «Освіта»,2012

6

13

1

Основи здоров’я

Гнатюк О.В.

Основи здоров’я: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

К.: Ґенеза, 2012

6

13

1

Мистецтво

Калініченко

Образотворче мистецтво: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Освіта, 2012

6

13

1

Російська мова

Лапшина І.М.

Російська мова: підручник для 1класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

К.: Видавничий дім «Освіта», 2012

6

13

1

Технології

Тименко.

Трудове навчання: Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

К: Генеза,  2012

6

13

1

Іноземна мова

Карпюк О.

Англійська мова: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Тернопіль: Астон, 2012

6

11

1

Музичне мистецтво

Лобова

Музичне мистецтво: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Електронна версія додається

К.: Школяр, 2012

6

13

2

Музичне мистецтво

Аристова Л.А.

Музичне мистецтво: підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

К.: Видавничий дім «Освіта», 2012

7

13

2

Природознавство

Грущинська І.

Природознавство: підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

К.: Видавничий дім «Освіта», 2012

7

11

2

Українська мова

Вашуленко М.С.

Українська мова: підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

К.: Видавничий дім «Освіта», 2012

7

11

2

Основи здоров’я

Гнатюк

Основи здоров’я: підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

К: Генеза, 2012

7

13

2

Мистецтво

Калініченко

Образотворче мистецтво: підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

К.: Видавничий дім «Освіта», 2012

7

11

2

Російська мова

Лапшина І.М.

Російська мова: підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

К.: Видавничий дім «Освіта», 2012

7

14

2

Технології

Тименко.

Трудове навчання: підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

 К: Генеза,  2012

7

13

2

Математика

Богданович Н.В.

Математика :підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

К: Генеза, 2012

7

13

2

Іноземна мова

Карпюк О

Англійська мова: підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Астон, 2012

7

11

2

Література

Савченко О.Я.

Літературне читання : підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

К.: Видавничий дім «Освіта», 2012

7

11

2

Інформатика

Корнієнко М.М.

Сходинки до інформатики: Підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Ранок, 2012

7

11

3

Я у світі

Бібік Н.М.

Я у світі: підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Електронна версія додається

Основа, 2013

12

10

3

Музичне мистецтво

Аристова Л.А.

Музичне мистецтво: підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Електронна версія додається

К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

12

10

3

Природознавство

Грущинська І.

Природознавство: підручник для 3класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Електронна версія додається

К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

12

10

3

Українська мова

Вашуленко М.С.

Українська мова: підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Електронна версія додається

К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

12

10

3

Основи здоров’я

Гнатюк

Основи здоров’я: підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Електронна версія додається

К: Генеза, 2013

12

10

3

Мистецтво

Резніченко М.І

Образотворче мистецтво: підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Електронна версія додається

Богдан, 2013

12

10

3

Російська мова

Лапшина І.М.

Російська мова: підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Електронна версія додається

К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

12

9

3

Технології

Веремійчик І.М.

Трудове навчання: підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Електронна версія додається

 К: Генеза,  2013

12

10

3

Математика

Богданович Н.В.

Математика: підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Електронна версія додається

К: Генеза, 2013

12

10

3

Іноземна мова

Карпюк О

Англійська мова: підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Електронна версія додається

Астон, 2013

12

10

3

Літературне читання

Савченко О.Я.

Літературне читання: підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Електронна версія додається

К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

12

10

3

Інформатика

Корнієнко М.М.

Сходинки до інформатики: підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Електронна версія додається

Ранок, 2013

12

10

4

Я у світі

Бібік Н.М.

Я у світі: підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Електронна версія додається

Основа, 2015

11

10

4

Музичне мистецтво

Аристова Л.А.

Музичне мистецтво: підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів .

Електронна версія додається

Освіта, 2015

11

4

4

Природознавство

Грущинська І.

Природознавство: підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Електронна версія додається

К.: Видавничий дім «Освіта», 2015,2016

11

10

4

Українська мова

Вашуленко М.С.

Українська мова: підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Електронна версія додається

К.: Видавничий дім «Освіта», 2015, 2016

11

8

4

Основи здоров’я

Гнатюк О.В.

Основи здоров’я: підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів з

навчанням українською мовою.

Електронна версія додається

К: Генеза, 2015

11

4

4

Мистецтво

Резніченко М.І

Образотворче мистецтво: підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Електронна версія додається

Богдан, 2015

11

3

4

Російська мова

Лапшина І.М.

Російська мова: підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Електронна версія додається

К.: Видавничий дім «Освіта», 2015,2016

11

10

4

Технології

Веремійчик І.М.

Трудове навчання : підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Електронна версія додається

 К: Генеза,  2015

11

4

4

Математика

Богданович Н.В.

Математика: підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Електронна версія додається

Генеза, 2015

11

10

4

Іноземна мова

Карп’юк О

Англійська мова: підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Електронна версія додається

Астон, 2015

11

10

4

Література

Савченко О.Я.

Літературне читання: підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Електронна версія додається

К.: Видавничий дім «Освіта», 2015,2016

11

9

4

Інформатика

Корнієнко М.М.

Інформатика: підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Електронна версія додається

Ранок, 2015

11

10

             

5

Історія

Власов В.

Історія України :підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

К: Генеза, 2010

8

13

5

Природознавство

Ярошенко О.Г

Природознавство: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Світоч, 2013

8

8

5

Математика

Істер О.С.

Математика :підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

К: Генеза, 2013

8

12

5

Російська мова

Рудяков О.М.

Російська мова: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (4 рік навчання)

Грамота, 2013

8

10

5

Література

Коваленко Л.Г.

Українська література: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Освіта, 2013

8

12

5

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Алатон, 2013

8

12

5

Іноземна мова

Карпюк О.

Англійська мова: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Астон, 2013

8

11

5

Музичне мистецтво

Кондратова Л.Г.

Музичне мистецтво: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Богдан, 2013

8

12

5

Технології

Сидоренко В.К.

Трудове навчання (для дівчат): підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Сиция, 2013

4

5

5

Технології

Сидоренко В.К.

Трудове навчання (для Хлопців) :підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Сиция, 2013

3

5

5

Мистецтво

Железняк С.М.

Образотворче мистецтво: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

К: Генеза, 2013

8

12

5

Українська мова

Заболотний О.В.

Українська мова: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

К: Генеза, 2013

8

12

5

Історія

Пометун О.І.

Історія України :підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Освіта, 2013

8

12

5

Інформатика

Морзе Н.В.

Інформатика) :підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Освіта,  2013

8

12

5

Зарубіжна література

Ніколенко О.М.

Світова література: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Грамота, 2013

8

12

6

Географія

Бойко В.М.

Географія: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Сиция, 2014

7

9

6

Математика

Істер О.С.

Математика: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

К: Генеза, 2014

7

9

6

Російська мова

Рудяков О.М.

Російська мова: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою ( 6-й рік навчання)

Грамота, 2014

7

9

6

Література

Коваленко Л.Г.

Українська література: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Освіта, 2014

7

9

6

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Алатон, 2014

7

9

6

Іноземна мова

Карп’юк О.

Англійська мова: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Астон, 2014

7

9

6

Музичне мистецтво

Кондратова Л.Г.

Музичне мистецтво підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Богдан, 2014

7

9

6

Технології

Сидоренко В.К.

Трудове навчання (для хлопців): підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Сиция, 2014

4

5

6

Технології

Сидоренко В.К.

Трудове навчання (для дівчат): підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Сиция, 2014

3

5

6

Мистецтво

Железняк С.М.

Образотворче мистецтво: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

К: Генеза, 2014

7

9

6

Українська мова

Заболотний О.В.

Українська мова: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

К: Генеза, 2014

7

9

6

Історія

Пометун О.І.

Всесвітня історія. Історія України: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Освіта, 2014

7

9

6

Інформатика

Морзе Н.В.

Інформатика: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Освіта, 2014

7

9

6

Зарубіжна література

Ніколенко О.М.

Світова література: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Грамота, 2014

7

9

6

Біологія

Костіков І.Ю.

Біологія: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Освіта, 2014

7

9

7

Українська література

Коваленко Л.Т.

Українська література: підручник для 7класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Освіта, 2015

5

5

7

Математика

Істер О.С.

Алгебра: підручник для 7класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Електронна версія додається

 

Генеза, 2015, 2016

4

7

7

Математика

Істер О.С.

Геометрія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Електронна версія додається

 

Генеза, 2015, 2016

4

7

7

Російська мова

Баландіна Н.Ф.

Російська мова: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Знання України, 2015, 2016

9

9

7

Укр.література

Міщенко О.

Українська література: підручник для 7класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Електронна версія додається

Генеза 2015, 2016

9

8

7

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я: підручник для 7класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Електронна версія додається

Алатон, 2015, 2016

9

6

7

Іноземна мова

Карп’юк О.

Англійська мова: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Електронна версія додається

Астон, 2015

9

7

7

Музичне мистецтво

Кондратова Л.Г.

Музичне мистецтво: підручник для 7класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Електронна версія додається

Богдан, 2015

9

4

7

Технології

Мачача Т.С.

Трудове навчання (для дівчат): підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Електронна версія додається

Ґенеза,  2015

4

3

7

Технології

Терещук Б.М.

Трудове навчання(для хлопців): підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Електронна версія додається

Ґенеза,  2015

5

2

7

Мистецтво

Рубля Т.Є.

Образотворче мистецтво: підручник для 7класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Електронна версія додається

Перун,2015

9

4

7

Українська мова

Заболотний О.В.

Українська мова: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Електронна версія додається

Генеза, 2015, 2016

9

8

7

Історія

Пометун О.І.

Всесвітня історія: підручник для 7класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Електронна версія додається

Освіта, 2015

9

3

7

Інформатика

Морзе Н.В.

Інформатика: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Освіта, 2015

9

9

7

Зарубіжна література

Ніколенко О.М.

Зарубіжна література: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Електронна версія додається

Ґенеза, 2015

9

3

7

Біологія

Запорожець Н.В.

Біологія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Електронна версія додається

Освіта, 2015

9

8

7

Фізика

Бар’яхтар В.Т.

Фізика: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Електронна версія додається

Ранок, 2015

9

8

7

Історія

Гісем  О.В..

Історія України: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Електронна версія додається

Ранок, 2015

9

8

7

Хімія

Лашевська Г.А.

Хімія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Генеза,2015, 2016

4

7

7

Географія

Пестушко

Географія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Електронна версія додається

 Генеза, 2016

9

5

8

Географія

Коберник С.Г.

Географія: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

 Літера ЛТД, 2016

4

8

8

Математика

Істер О.С.

Алгебра: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Генеза, 2016

4

8

8

Математика

Істер О.С.

Геометрія: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Генеза, 2016

4

8

8

Російська мова

Баландіна Н.Ф.

Російська мова (8-й рік навчання): підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Знання України, 2016

4

8

8

Українська література

Міщенко О.І.

Українська література: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Генеза, 2016

4

8

8

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Алатон, 2016

4

8

8

Іноземна мова

Карп’юк О.

Англійська мова: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Астон, 2016

4

8

8

Мистецтво

Кондратова Л.Г.

Мистецтво: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

НК Богдан, 2016

4

8

8

Технології

Мачача Т.С.

Трудове навчання (обслуговуючі види праці): підручник для 8класу загальноосвітніх навчальних закладів

Сиция,  2016

2

3

8

Технології

Терещук Б.М.

Трудове навчання (технічні види праці): підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

  Літера ЛТД, 2016

2

4

8

Українська мова

Заболотний О.В.

Українська мова: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Генеза, 2016

4

8

8

Історія

Гісем О.В.

Всесвітня історія: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Ранок, 2016

4

8

8

Інформатика

Морзе Н.В.

Інформатика: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Оріон, 2016

4

8

8

Зар. література

Волощук Є.

Зарубіжна література: підручник для 8класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Ґенеза, 2016

4

8

8

Біологія

Матяш О.В.

Біологія: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Генеза, 2016

4

8

8

Фізика

Бар’яхтар В.Т.

Фізика: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Ранок, 2016

4

8

8

Історія

Гісем  О.В..

Історія України: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Ранок,  2016

4

8

8

Хімія

Лашевська Г.А.

Хімія: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Генеза, 2016

4

8

9

Фізика

Бар’яхтар В.Г.

Фізика: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Ранок, 2017

7

8

9

Хімія

Лашевська Г. П.

Хімія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Генеза, 2017

7

8

9

Географія

Масляк П.О.

Географія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Аксіома, 2017

7

8

9

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

 Алатон, 2017

7

8

9

Біологія

Остапченко Л.І.

Біологія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Генеза, 2017

7

8

9

Література

Міщенко О.І.

Українська література: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Генеза, 2017

7

8

9

Історія

Гісем О.В.

Історія України: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Ранок, 2017

7

8

9

Історія

Гісем О.В.

Всесвітня історія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Ранок, 2017

7

8

9

Мистецтво

Масол Л.М.

Мистецтво: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Освіта, 2017

7

8

9

Російська мова

Баландіна Н.Ф.

Російська мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (9-й рік навчання)

Ранок, 2017

7

8

9

Правознавство

Наровлянський О.Д.

Основи правознавства: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Грамота, 2017

7

8

9

Зар. література

Волощук Є.

Зарубіжна література: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Ґенеза, 2017

7

8

9

Математика

Істер О.С.

Алгебра: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Генеза, 2017

7

8

9

Математика

Істер О.С.

Геометрія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Генеза, 2017

7

8

9

Інформатика

Морзе Н.В.

Інформатика: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Оріон, 2017

7

8

9

Іноземна мова

Карп’юк О.

Англійська мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з

Астон, 2017

7

8

9

Українська мова

Заболотний О.В.

Українська мова : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Генеза, 2017

7

8

9

Трудове навчання

Терещук А.Г.

Трудове навчання (технічні види праці): підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Літера,2017

7

8

10

Російська мова

Баландіна Н.Ф.

Російська мова: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з

навчанням українською мовою: рівень стандарту

Грамота, 2010

5

10

10

Українська мова

Глазова О.

Українська мова: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту.

Зодіак ЕКО, 2010

5

9

10

Біологія

Тагліна О.В.

Біологія: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту, академічний рівень

Ранок, 2010

5

8

10

Хімія

Попель П.П.

Хімія: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту, академічний рівень

Академія, 2010

5

10

10

Світова література

Ковбасенко Ю.І.

Світова література: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту

Грамота, 2010

5

10

10

Історія

Щупак І.Я.

Всесвітня історія: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту

Прем’єра, 2010

5

9

10

Історія

Кульчицький С.В.

Історія України: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту, академічний рівень

Генеза, 2010

5

10

10

 Література

Семенюк Г.

Українська література: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту, академічний рівень

Грамота, 2010

1

1

10

 Література

Авраменко О.М.

Українська література: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з

навчанням українською мовою: рівень стандарту, академічний рівень

Грамота, 2010

5

10

10

Українська мова

Заболотний О.В.

Українська мова: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту. Електронна версія додається

Генеза, 2010

5

7

10

Інформатика

Ривкінд Й.Я.

Інформатика: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту

Школяр, 2010

5

6

10

Математика

Бурда М.І.

Геометрія: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з

навчанням українською мовою: академічний рівень

Зодіак ЕКО, 2010

5

10

10

Фізика

Ляшенко О.І.

Фізика: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту

Генеза, 2010

5

10

10

Географія

Пестушко В.Ю.

Географія: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту, академічний рівень

Генеза, 2010

5

10

10

Математика

Нелін Є.П.

Алгебра і початки аналізу: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: академічний рівень

Гімназія, 2010

5

10

10

Правознавство

Наровлянський О.Д.

Правознавство: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту, академічний рівень

Грамота, 2010

5

9

10

Інформатика

Морзе Н.В.

Інформатика: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту

Школяр, 2010

5

6

11

Фізика

Сиротюк

Фізика: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту

Сиция, 2011

9

9

11

Російська мова

Рудяков А.Н.

Російська мова: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з

навчанням українською мовою: рівень стандарту

Грамота, 2011

9

10

11

Інформатика

Ривкінд Й.Я.

Інформатика: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту

Генеза, 2011,2012

9

10

11

Художня культура

Назаренко Н.В.

Художня культура: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту

Оберіг, 2011

9

9

11

Світова література

Ковбасенко Ю.І.

Світова література: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту.

Грамота, 2011

9

9

11

Історія

Щупак І.Я.

Всесвітня історія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту

Грамота, 2011

7

7

11

Історія

Ладиченко Т.В.

Всесвітня історія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з

навчанням українською мовою: рівень стандарту, академічний рівень

Грамота, 2012

2

5

11

Екологія

Царик Л.П.

Екологія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту.

Генеза, 2012

9

9

11

Фізика

Ляшенко О.І.

Фізика: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту

Електронна версія додається

Генеза, 2012

9

8

11

Астрономія

Пришляк Н.П.

Астрономія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту, академічний рівень

Ранок, 2011, 2012

9

11

11

Захист Вітчизни

Пашко К.О.

Захист Вітчизни (для хлопців): підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень

Сиція, 2011,2012

5

5

11

Захист Вітчизни

Гудима А.А.

Захист Вітчизни ( для дівчат) : підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою : рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень.

Сиція, 2011, 2012

4

7

11

Людина і світ

Банка Т.В.

Людина і світ: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень.

Освіта, 2012

9

9

11

Економіка

Радіонова І.Ф.

Економіка: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту, академічний рівень

Аксіома, 2011, 2012

9

9

11

Історія

Струкевич О.К.

Історія України: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту, академічний рівень.

Електронна версія додається

Грамота, 2011

9

8

11

Іноземна мова

Калініна Л.В.

Англійська мова: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту

Наш час, 2011

1

1

11

Іноземна мова

Карп’юк О.

Англійська мова: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту

Електронна версія додається

Астон, 2011

9

7

11

Українська мова

Шелехова Г.Т.

Українська мова: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту.

Педагогічна думка,2011

1

1

11

Українська мова

Карамон О.В.

Українська мова: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту.

Електронна версія додається

Освіта, 2012

9

8

11

 Література

Мовчан Р.В.

Українська література: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту, академічний рівень

Грамота, 2011

9

9

11

Біологія

Балан П.Г.

Біологія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту, академічний рівень

Електронна версія додається

Генеза, 2011

9

8

11

Хімія

Лашевська Г.А.

Хімія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: рівень стандарту

Генеза, 2011

9

10

11

Математика

Мерзляк А.Г.

Алгебра: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: академічний рівень, профільний рівень

Електронна версія додається

Гімназія,2011

9

8

11

Математика

Бевз Г.П.

Геометрія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: академічний рівень, профільний рівень

Електронна версія додається

Генеза, 2011

9

8

 

 

Директор школи                       А.С. Шмигельський

5.ВІДОМОСТІ

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Педагогічні працівники

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток потреби

Педагогічні працівники, усього

17

17

0 %

у тому числі ті, що:

 

 

 

мають відповідну освіту

17

17

0%

працюють у закладі освіти за сумісництвом

0

0

0%

 

 Примітка. Із них 1 у відпустці по догляду за дитиною

 

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади

Найменування закладу , який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження)

Педагогічний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення валіфікації, номер, дата видачі документа про ідвищення кваліфікації)

Примітки

Особи, які працюють за основним місцем роботи

 

 

 

 

 

 

 

Шмигельський

Андрій

Степанович

Директор

Криворізький  державний педагогічний інститут, 1994 р., трудове навчання, загально технічних  дисциплін

Криворізький педагогічний інститут, 1994

Спеціальність: загально технічні  дисципліни

Кваліфікація: вчитель  трудового навчання

Відповідає займаній посаді, 2017 рік

30

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

№ 7709 17.12.2014 р.,

керівників установ і закладів освіти за програмою «Випереджаюча освіта для сталого розвитку», вчителів трудового навчання,

№ 8028 14.07.2014р., вчителів Захисту Вітчизни

  

 

Трудове навчання

 

 

 

Вчитель трудового навчання

Відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню

«учитель-методист», 2016

 

Захист Вітчизни

 

 

 

 

 

 

Вчитель предмету «Захист Вітчизни»

 

 

 

 

 

Гайдар Ольга

Дмитрівна

Заступник директора з НВП  

Бердянський педагогічний університет, 2005р.,

Спеціальність: педагогіка і методика початкового навчання

Кваліфікація: вчитель початкових класів

Відповідає займаній посаді, 2017 рік

31

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

 СПК № 4983906/444717

30.01.2017 р.

керівників установ і закладів освіти за програмою «Випереджаюча освіта для сталого розвитку», вчителів початкових класів

 

Початкові класи

Вчитель початкових класів

 

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання

«старший учитель», 2017

Початкові класи

 

Шикор Наталія

Олександрівна

Вчитель початкових класів

 

Дніпропетровське педагогічне училище, 1988р. Спеціальність: педагогіка і методика початкового навчання

Кваліфікація: вчитель початкових  класів

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст», 2014

 

30

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ,

 СПК № 6968 07.06.2013 р.,

вчителів початкових класів

 

Початкові класи

 

 Опалатенко

Ксенія Юріївна

Вчитель початкових класів

 

Дніпропетровське педагогічне училище, 2013 р. Спеціальність: педагогіка і методика початкового навчання

Кваліфікація: вчитель початкових  класів

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

 

 3

 

 

Початкові класи

 

 Трегуб

Ніна Олексіївна

Вчитель початкових класів

 

Дніпропетровське педагогічне училище, 2011 р. Спеціальність: педагогіка і методика початкового навчання

Кваліфікація: вчитель початкових  класів

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

 

 2

 

 

Початкові класи

 

 Перетятько Світлана Анатоліївна

Вчитель початкових класів

 

Дніпропетровське педагогічне училище, 2011 р. Спеціальність: педагогіка і методика початкового навчання

Кваліфікація: вчитель початкових  класів

 Дніпропетровський

державний університет,2012р.,  Спеціальність: біологія Кваліфікація: вчитель біології та хімії.

 

Відповідає присвоєнню кваліфікаційній категорії «спеціаліст  першої  категорії», 2015 р.

 

13

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ,

СПК № 217 23.01.2015 р..

вчителів початкових класів

 

Українська мова та література

 

Багорко  Тетяна

Миколаївна

Вчитель української мови 

Дніпропетровський

державний університет,

1993 р.,

Спеціальність: філолог,  Кваліфікація вчитель української мови і літератури. 

 Відповідає присвоєнню кваліфікаційній категорії «спеціаліст  першої  категорії», 2017 р.

 

29

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

СПК № ДН 24983906

18.05.2017 р., вчителів української мови та літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська мова та література

 

 

 

Пастушенко Наталія Петрівна

Вчитель української мови 

 

 Криворізький державний педагогічний університет,  2010 р., Спеціальність:педагогіка і методика середньої освіти,  «Українська мова та література»,

 Кваліфікація: вчитель  української мови і літератури та зарубіжної літератури.

 Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої  категорії», 2015 р.

 

6

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти , 

СПК № 193 24.10.2014 р.,

вчителів української мови та літератури

 

Російська мова та зарубіжна література

 

Перетятько Ольга

Олексіївна

Вчитель

російської мови , зарубіжної літератури

Дніпропетровський державний університет, 1993р.,

Спеціальність: філолог Кваліфікація: вчитель російської мови і літератури

 

 Відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню

«учитель-методист», 2017 р.

31

Дніпропетровський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти, 

СПК № ДН 24983906/8611

17.11.2017 р., вчителів російської мови та зарубіжної літератури літератури

 

Іноземна мова

 

Ремез Тетяна

Андріївна

Учитель англійської мови

Бердянський державний педагогічний університет, 2017 р.,

Спеціальність: філологія  Кваліфікація: вчитель англійської , болгарської мов і зарубіжної літератури

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  першої  категорії», 2014  р.

 

10

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ,

СПК № 5490 25.09.2015р.,

 вчителів  англійської мови 

 

Іноземна мова

 

 Мун Юлія

Вікторівна

Учитель   англійської мови

 Дніпропетровський

державний університет, 2012р., 

Спеціальність:філолог Кваліфікація: філолог, вчитель української мови і літератури

  Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої  категорії», 2015 р

5

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ,

СПК № 8448 27.09.2013 р. вчителів української мови та літератури

 

Іноземна мова

 

 Гарус Анна

Анатоліївна

 Вчитель англійської мови

 Бердянський педагогічний університет, 2017р.,

Спеціальність: філологія  Кваліфікація: вчитель англійської , болгарської мов і зарубіжної літератури (бакалавр)

  

 

2

 

Декретна відпустка

Математика

 

Вовк Людмила

Георгіївна

Вчитель

математики

Криворізький  державний педагогічний інститут, 1994 р.,  Спеціальність: математика, Кваліфікація: вчитель математики та фізики

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання   «учитель-методист», 2016 р.

25

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ,

 СПК № 4395 19.06.2015 р., вчителів математики

 

 

 Інформатика

 

 

 

Пастушенко Наталія Петрівна

Вчитель   інформатики

 

 Криворізький державний педагогічний університет,  2010 р., Спеціальність:педагогіка і методика середньої освіти,  «Українська мова та література»,

 Кваліфікація: вчитель  української мови і літератури та зарубіжної літератури.

 Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої  категорії», 2015 р.

 

6

 

 

Інформатика

 

 Мун Юлія

Вікторівна

Вчитель

інформатики    

 Дніпропетровський

державний університет, 2012р., 

Спеціальність:філолог Кваліфікація: філолог, вчитель української мови і літератури

  Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої  категорії», 2015 р

5

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ,

СПК № 8448 27.09.2013 р. вчителів української мови та літератури

 

Історія, правознавство

 

Подолкіна Олена Володимирівна

Вчитель історії, правознавства 

Запорізький національний університет,2013 р.,

Спеціальність: історія Кваліфікація: вчитель  історії. 

 Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої  категорії», 2014 р.

24

 Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

СПК № 3376 28.03.2014 р.,

вчителів історії та правознавства

 

Біологія, природознавство

 

Книш Інна

 Григорівна

Вчитель біології . природознавства 

Дніпропетровський

державний університет,

1992 р.,

Спеціальність: біологія, Кваліфікація: біолог, фізіолог людини та тварини.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 2016 р.

25

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ,

СПК №  ДН 24983906/2493-16,15.04.2016 р.,

вчителів біології та природознавства

 

Географія

 

Подолкіна Олена Володимирівна

Вчитель  географії 

Запорізький національний університет,2013 р.,

Спеціальність: історія Кваліфікація: вчитель  історії. 

 Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої  категорії», 2014 р.

24

 Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

СПК № 3376 28.03.2014 р.,

вчителів  географії

 

Фізика, астрономія

 

Книш Інна

 Григорівна

Вчитель  фізики, астрономії 

Дніпропетровський

державний університет,

1992 р.,

Спеціальність: біологія, Кваліфікація: біолог, фізіолог людини та тварини.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 2016 р.

25

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ,

 СПК №  ДН

24983906/2343-16

25.03.2016 р.,

вчителів фізики, астрономії

 

Фізика

Вовк Людмила

Георгіївна

Вчитель

 фізики

Криворізький  державний педагогічний інститут, 1994 р.,  Спеціальність: математика,

 Кваліфікація: вчитель математики та фізики

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання   «учитель-методист», 2016 р.

25

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ,

 СПК № 4395 19.06.2015 р., вчителів математики, фізики

 

 

Хімія

Книш Інна

 Григорівна

Вчитель  хімії 

Дніпропетровський

державний університет,

1992 р.,

Спеціальність: біологія, Кваліфікація: біолог, фізіолог людини та тварини.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 2016 р.

25

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ,

СПК №  ДН 24983906/2493-16,15.04.2016 р., вчителів  хімії

 

Екологія

Книш Інна

 Григорівна

Вчитель

 екології

 Дніпропетровський

державний університет,

1992 р.,

Спеціальність: біологія, Кваліфікація: біолог, фізіолог людини та тварини.

 Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 2016 р.

25

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти , СПК №  ДН 24983906/2493-16

15.04.2016 р., вчителів екології

 

 

 

 Економіка

Подолкіна Олена Володимирівна

Вчитель  економіки

Запорізький національний університет,2013 р.,

Спеціальність: історія Кваліфікація: вчитель  історії. 

 Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої  категорії», 2014 р.

24

 Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

СПК № 3376 28.03.2014 р.,

вчителів  економіки 

 

Художня культура

Багорко  Тетяна

Миколаївна

Вчитель

художньої культури    

Дніпропетровський

державний університет,

1993 р.,

Спеціальність: філолог,  Кваліфікація вчитель української мови і літератури. 

 Відповідає присвоєнню кваліфікаційній категорії «спеціаліст  першої  категорії», 2017 р.

 

29

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

СПК № ДН 24983906

18.05.2017 р., вчителів  художньої культури

 

Мистецтво

Пастушенко Наталія Петрівна

Вчитель

мистецтва 

 

 Криворізький державний педагогічний університет,  2010 р., Спеціальність:педагогіка і методика середньої освіти,  «Українська мова та література»,

 Кваліфікація: вчитель  української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої  категорії», 2015 р.

 

6

 

 

 Педагог- організатор

 Мун Юлія

Вікторівна

 Педагог- організатор

Дніпропетровський

державний університет, 2012р., 

Спеціальність:філолог Кваліфікація: філолог, вчитель української мови і літератури

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої  категорії», 2015 р.

 5

 

 

 Основи здоров’я

Шмигельська Вікторія

Миколаївна

Вчитель   основ здоров’я

Криворізький державний педагогічний інститут,  

1994 р.,

Спеціальність: біологія, Кваліфікація: вчитель біології.

Відповідає

 раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання

«старший учитель», 2016

 30

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

СПК № 4821,19.06.2015 р., вчителів основ здоров’я

 

Фізична культура

Шмигельська Вікторія

Миколаївна

Вчитель фізичної культури,

Криворізький державний педагогічний інститут,  

1994 р.,

Спеціальність: біологія, Кваліфікація: вчитель біології.

Відповідає

 раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання

«старший учитель», 2016

 30

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

 СПК № 8751-16

23.12.2016 р., вчителів фізичної культури

 

Образотворче

 мистецтво,  

Полянська Дар’я

Віталіївна

Вчитель образотворчого мистецтва,  

Запорізький педагогічний коледж, 2012 р., 

Спеціальність: образотворче мистецтво,

Кваліфікація: вчитель образотворчого мистецтва

Молодший спеціаліст

 0

 

 

 Музичне мистецтво

Полянська Дар’я

Віталіївна

Вчитель музичного мистецтва

Запорізький педагогічний коледж, 2012 р., 

Спеціальність: образотворче мистецтво,

Кваліфікація: вчитель образотворчого мистецтва

Молодший спеціаліст

 0

 

 

                             

 

 

Директор школи                          А.С. Шмигельський